Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Kontakt s biologickou rodinou

Jako pěstouni máte zákonnou povinnost podporovat dítě v kontaktu se svou biologickou rodinou, nebránit mu a naopak udržovat sounáležitost mezi svěřeným dítětem a původní rodinou. Výjimku tvoří situace, kdy soud ve svém rozhodnutí výslovně upraví styk s rodiči, úplně je zbaví či omezí v rodičovské zodpovědnosti. Pěstounství není osvojením a tudíž vazby s biologickou rodinou svěřením dítěte do pěstounské péče nezanikají.

Právo dítěte na kontakt s biologickou rodinou

Podle Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a také podle zákona č. 359/1999 Sb. (o SPOD) má každé dítě právo na to vědět, kdo jsou jeho rodiče az jakého prostředí pochází. Má také právo na to být se svými rodiči v kontaktu, je-li to v jeho zájmu.

Podle občanského zákoníku by každé dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči mělo o této skutečnosti vědět nejpozději do 6 let svého věku.

Na koho se obrátit

Bojíte se setkání s původní rodinou svěřeného dítěte? Nevíte, jak s dítětem hovořit o biologických rodičích? Potřebujete zprostředkovat Asistovaný kontakt?

Na všechny otázky týkající se povinnosti pěstounů udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou odpoví váš doprovázející pracovník. Nebojte se téma otevřít na příštím pravidelném setkání nebo mu zavolejte. Můžete také napřímo kontaktovat koordinátora Asistovaného kontaktu.

kontakt s biologickou rodinou

Proč je důležité udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou

Z našich zkušeností jasně vyplývá, že nejhorší pro dítě není zjištění, že nežije ve své biologické rodině, ale fakt, že mu tuto informaci z nějakého důvodu jeho nejbližší, tedy pěstouni, zatajili. Dítě ztrácí důvěru k pěstounům a začíná pochybovat i o dalších věcech, které dosud bralo jako samozřejmou součást svého života. Je zklamané, ztrácí pevnou půdu pod nohama. Dítě ohrožuje:

 • velká nejistota (kdo jsem a kam patřím),
 • nezdravé ztotožnění se s negativním chováním rodičů (rodiče jsou špatní, já jsem také špatný)
 • idealizace rodičů.

Zejména v období dospívání má dítě potřebu popřít vše, čím dosud žilo, odpoutat se od pečujícího a dospět. V této době je pro dítě rodič ideál.

„Máma by mi jistě všechno dovolila a určitě by se ke mně chovala mnohem lépe, kdybychom spolu žili.“

Z našich zkušeností víme, že pokud od raného věku probíhá bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, dítě je schopné vnímat svého rodiče reálně a tvoří si jeho skutečný obraz. Samo dokáže porovnat, jak žije ono v nové rodině a jak žije jeho rodič, dokáže rozlišit i případnou manipulaci ze strany rodiče.

„Více škody napáchá to, když dítě není v žádném kontaktu se svým rodičem. Dítě potřebuje vidět a znát pravdu.

Často se setkáváme s tím, že pěstouni neví, jak s dítětem o jeho rodičích hovořit. I toto téma může být součástí spolupráce pěstounů s průvodcem. S dítětem už od útlého věku můžeme hovořit o jeho historii formou pohádek nebo her, seznamovat ho tak s tím, že některé děti mají dvě maminky a dva tatínky apod. 

Formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou

Kontakt může být osobní, ale také telefonický nebo písemný. Není přesně stanoveno, jak často a jak dlouho by měl kontakt probíhat.Vždy se řídíme individuálním nastavením dítěte a jeho zájmem. Při nastavování kontaktů spolupracujeme s pěstouny a svěřeným dítětem, biologickou rodinou a sociálním pracovníkem OSPOD.

podoby kontaktu s biologickou rodinou

asistovany kontakt s biologickym rodicem

Asistované kontakty dětí s biologickou rodinou

Pokud je z nějakého důvodu realizace kontaktu složitá, je možné kontakt zprostředkovat přes asistenta doprovázející organizace Rozum a Cit. Potom se jedná o tzv. Asistovaný kontakt, který volíme zejména v těchto situacích:

 • problematické chování biologického rodiče,
 • narušené vztahy mezi pěstouny (často prarodiči) a biologickými rodiči dítěte,
 • rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • pobyt rodičů je neznámý.

Jak asistovaný kontakt probíhá

Z praxe víme, že pěstoun je mnohdy schopen zprostředkovat kontakt svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou sám a bez asistence doprovázející organizace. Rozumíme však vašim případným obavám z realizace osobního setkání či jiné formy kontaktu a jsme připraveni vám být oporou a se vším vám pomoci.

Při setkání s pěstounskou rodinou zjišťuje klíčový pracovník všechna důležitá fakta a přání dítěte i pěstouna. Průvodce pak situaci konzultuje s koordinátorem asistovaného kontaktu a společně volí další postup. 

 • Asistovaný kontakt zajišťuje tzv. Prostředník asistovaného kontaktu (vyškolený odborník).
 • Prostředník kontaktuje pěstouna, dítě, pracovníka OSPOD a také biologického rodiče a zjistí představy a možnosti všech zúčastněných.
 • Prostředník se pak osobně setkává s pěstounem i rodičem a je sepsána Dohoda o asistovaném kontaktu.
 • Dohoda popisuje pravidla asistovaného kontaktu (jak a kde bude kontakt probíhat, jak často, jak dlouho, kdo se ho bude účastnit, jaká jsou třeba dodržovat pravidla).
 • Prostředník zajišťuje samotné setkání a přípravu dítěte tak, aby byl pro dítě kontakt bezpečný.
 • Prostředník vyhodnocuje, jak kontakt probíhal, zjišťuje vliv kontaktu na chování a prožívání dítěte, závěry konzultuje s OSPOD dítěte apod. 

asistovany kontakt

Cílem Asistovaného kontaktu by mělo být jednak nastavení pravidelného, bezpečného a přehledného kontaktu dítěte s biologickým rodičem, ale také nastavení pravidel tak, aby bylo možno v kontaktu pokračovat i nadále bez nutnosti asistence.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Prezenční vzdělávání opět spuštěno

  9. 9. 2021
  Dočkali jsme se! Prezenční vzdělávací akce mají zelenou a my se tak opět můžeme potkávat osobně. Samozřejmostí je dodržení veškerých hygienických opatření a vládních nařízení. 

  Aktuální nabídku seminářů a klubů najdete v sekci Kalendář akcí. Přihlašovat se můžete přes své průvodkyně. Stačí zavolat nebo napsat e-mail, rezervujeme vám místo.

  Už teď se na vás všechny těšíme!

  Číst dále

 • Máme volné kapacity

  9. 9. 2021

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám!

  Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Společně to zvládneme.

  Číst dále

Archív