Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Poradenství a terapie

V doprovázející organizaci Rozum a Cit poskytujeme pěstounům poradenství v oblastech souvisejících s výkonem pěstounské péče. Zaměřujeme se především na aktuální potíže a problémy v rodinách (výchovné problémy a problémy související se školou v kontextu NRP, role pěstouna a jeho kompetence aj.).

Našim klientům poskytujeme také psychoterapie, a to jednotlivcům (dětem či dospělým) nebo rodinám. Psychoterapie přispívá k léčbě problémů psychické povahy, mj. poruch attachementu. Při práci s klienty využíváme tyto metody: terapii hrou, filiální terapii, dyadickou vývojovou terapii, dále PBSP, systemickou terapii, rodinnou terapii.

Kolik mě bude služba stát

Každoročně se snažíme získávat soukromé zdroje, díky kterým můžeme pěstounům i svěřeným dětem nabízet psychoterapie a supervize zdarma. 

Na koho se obrátit

Doporučujeme obrátit se na svého průvodce rodiny, který zprostředkuje vhodnou pomoc. Můžete se také obrátit na vedoucí rodinnou a terapeutickou konzultantku.

S čím vám můžeme pomoci

Obecným cílem poradenství a terapie je pomoci ke zkvalitnění života pěstouna, svěřených dětí i celé rodiny. Poradenství a terapie mají velmi široký záběr a témata jsou téměř neomezená. Klienti vyhledávají pomoc typicky ve chvílích, kdy potřebují podpořit, získat informace, lépe porozumět situaci, poradit se o dalších krocích nebo získat názor nezaujatého odborníka.

Pro koho jsou terapie nebo poradenství vhodné

Pro pěstouny i svěřené děti, kteří mají jakoukoli nejistotu, problémy či trápení.

Pokud má dítě v nové rodině za sebou těžkou historii, je vždy na místě využít odbornou podporu při zmapování jeho potřeb a poradit se o možnostech vhodné péče.

Děti v náhradní rodinné péči často zažily tak těžké věci, že nemohu nikomu a ničemu důvěřovat. Jsou přesvědčeny, že si nezaslouží lásku a pomoc. Dokonce si samy o sobě myslí, že jsou špatné a svým chováním směřují k tomu, aby si to znovu a znovu potvrdily. Naučily se příliš brzy spoléhat jen na sebe. Svět vnímají jako nebezpečné místo.

Jak terapie a poradenství probíhají

Je nutné, aby terapie, stejně jako poradenství, probíhaly v „bezpečném prostředí“, tedy nerušeném, diskrétním a příjemném prostoru. Nejvhodnější je osobní setkání, pokud nelze jinak, potom on-line setkání. U poradenství se obvykle jedná o jednorázová či nepravidelná setkání dle potřeby klienta. Může probíhat také telefonicky nebo e-mailem. Psychoterapie bývá dlouhodobější proces s pravidelnými setkáními.

Supervize pro pěstouny

Jde o rozhovor mezi supervizorem a pěstounem, kdy pomocí pozorného vnímání, cílených otázek a komentářů společně promýšlejí pěstounovu péči o dítě z různých úhlů pohledu. Tím se především zvyšuje schopnost uvědomovat si např. to, co se děje v rodině, co se děje kolem přijatého dítěte, jaký vliv to na něj má, jak to ovlivňuje členy rodiny i samotného pěstouna.

Kdy využít supervizi pro pěstouny

Supervizi můžeme doporučit všem pěstounům, kteří chtějí reflektovat svoji práci, více jí i sobě porozumět, ladit ji a zkvalitňovat ve prospěch sebe, dětí i své rodiny. Supervize je velmi vhodná tehdy, když rodina prochází náročným obdobím a je obtížné hledat možná řešení či možnosti pomoci.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív