Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Poradenství a terapie

V doprovázející organizaci Rozum a Cit poskytujeme pěstounům poradenství v oblastech souvisejících s výkonem pěstounské péče. Zaměřujeme se především na aktuální potíže a problémy v rodinách (výchovné problémy a problémy související se školou v kontextu NRP, role pěstouna a jeho kompetence aj.).

Našim klientům poskytujeme také psychoterapie, a to jednotlivcům (dětem či dospělým) nebo rodinám. Psychoterapie přispívá k léčbě problémů psychické povahy, mj. poruch attachementu. Při práci s klienty využíváme tyto metody: terapii hrou, filiální terapii, dyadickou vývojovou terapii, dále PBSP, systemickou terapii, rodinnou terapii.

Kolik mě bude služba stát

Poradenství, terapie a supervize jsou nadstandardní službou, kterou není možné financovat z veřejných dotací. Každoročně se proto snažíme získávat soukromé zdroje, díky kterým můžeme pěstounům i svěřeným dětem nabízet tyto služby zdarma.

Na koho se obrátit

Doporučujeme obrátit se na svého průvodce rodiny, který zprostředkuje vhodnou pomoc. Můžete se také obrátit na metodika služeb.

S čím vám můžeme pomoci

Obecným cílem poradenství a terapie je pomoci ke zkvalitnění života pěstouna, svěřených dětí i celé rodiny. Poradenství a terapie mají velmi široký záběr a témata jsou téměř neomezená. Klienti vyhledávají pomoc typicky ve chvílích, kdy potřebují podpořit, získat informace, lépe porozumět situaci, poradit se o dalších krocích nebo získat názor nezaujatého odborníka.

Pro koho jsou terapie nebo poradenství vhodné

Pro pěstouny i svěřené děti, kteří mají jakoukoli nejistotu, problémy či trápení.

Pokud má dítě v nové rodině za sebou těžkou historii, je vždy na místě využít odbornou podporu při zmapování jeho potřeb a poradit se o možnostech vhodné péče.

Děti v náhradní rodinné péči často zažily tak těžké věci, že nemohu nikomu a ničemu důvěřovat. Jsou přesvědčeny, že si nezaslouží lásku a pomoc. Dokonce si samy o sobě myslí, že jsou špatné a svým chováním směřují k tomu, aby si to znovu a znovu potvrdily. Naučily se příliš brzy spoléhat jen na sebe. Svět vnímají jako nebezpečné místo.

Jak terapie a poradenství probíhají

Je nutné, aby terapie, stejně jako poradenství, probíhaly v „bezpečném prostředí“, tedy nerušeném, diskrétním a příjemném prostoru. Nejvhodnější je osobní setkání, pokud nelze jinak, potom on-line setkání. U poradenství se obvykle jedná o jednorázová či nepravidelná setkání dle potřeby klienta. Může probíhat také telefonicky nebo e-mailem. Psychoterapie bývá dlouhodobější proces s pravidelnými setkáními.

Supervize pro pěstouny

Jde o rozhovor mezi supervizorem a pěstounem, kdy pomocí pozorného vnímání, cílených otázek a komentářů společně promýšlejí pěstounovu péči o dítě z různých úhlů pohledu. Tím se především zvyšuje schopnost uvědomovat si např. to, co se děje v rodině, co se děje kolem přijatého dítěte, jaký vliv to na něj má, jak to ovlivňuje členy rodiny i samotného pěstouna.

Kdy využít supervizi pro pěstouny

Supervizi můžeme doporučit všem pěstounům, kteří chtějí reflektovat svoji práci, více jí i sobě porozumět, ladit ji a zkvalitňovat ve prospěch sebe, dětí i své rodiny. Supervize je velmi vhodná tehdy, když rodina prochází náročným obdobím a je obtížné hledat možná řešení či možnosti pomoci.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Vyhráli jsme!

  14. 7. 2021
  Hurá, pojedeme na výlet! Za naše rodiny vám moc děkujeme, že jste přispěli ve sbírce ČSOB pomáhá regionům. Vybraná částka bude využita na vzdělávací víkend pro přechodné pěstouny s odlehčením pro děti.

  Číst dále

 • Prezenční vzdělávání opět spuštěno

  24. 5. 2021
  Dočkali jsme se! Prezenční vzdělávací akce mají zelenou a my se tak opět můžeme potkávat osobně. Samozřejmostí je dodržení veškerých hygienických opatření a vládních nařízení. 

  Aktuální nabídku seminářů a klubů najdete v sekci Kalendář akcí. Přihlašovat se můžete přes své průvodkyně. Stačí zavolat nebo napsat e-mail, rezervujeme vám místo.

  Už teď se na vás všechny těšíme!

  Číst dále

Archív