Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Pěstounská péče a právo na odpočinek 

Jedním ze základních práv pěstounů je právo na odpočinek a pomoc při zajištění péče o svěřené dítě. V této souvislosti doprovázející organizace Rozum a Cit nabízí svým pěstounům službu Odlehčení a službu Krátkodobé pomoci. Hlavní myšlenkou zůstává snaha zajistit pěstounům prostor pro svou psychohygienu a pomoci s péčí o dítě ve chvíli, kdy si pěstoun potřebuje zařídit nezbytné záležitosti.

Na koho se obrátit

Pokud se rozhodnete využít službu odlehčení či krátkodobé pomoci a máte s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte svého klíčového pracovníka. Ochotně vám poradí a se vším pomůže. Můžete se také spojit přímo s koordinátorem odlehčení pro pěstouny.

Kdy využít Krátkodobou pomoc

Krátkodobá pomoc řeší zajištění osobní péče o svěřené dítě v zákonem daných případech. Patří mezi ně:

  • zdravotní neschopnost pěstouna, hospitalizace nebo ošetřování osoby blízké,
  • úmrtí blízké osoby,
  • narození vlastního dítěte,
  • vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např. povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče, návštěva lékaře apod.).

kratkodoba pomoc

Tuto službu lze využít bez ohledu na věk dítěte, ale maximálně po dobu tří po sobě jdoucích týdnů. V případě delšího období, kdy není pěstoun schopný se o dítě postarat, je nutné situaci konzultovat s OSPOD pěstouna. Následně se řeší dočasné umístění dítěte do přechodné pěstounské péče, zařízení zajišťujících okamžitou pomoc a podobně.

Průvodci během spolupráce s rodinou mapují síť blízkých osob dítěte a pěstounů a vypracovávají Plán krátkodobé pomoci. Do něho uvádějí kontakty na vytipované osoby nebo instituce v okolí, které mohou krátkodobou pomoc zajistit.

Pěstounka babička je po operaci a musí odjet na doléčení do lázní. O svěřené děti by se mohla postarat její dcera, teta dětí. Pěstounka kontaktuje svou průvodkyni a domluví další postup. Doprovázející organizace Rozum a Cit sepíše s dcerou pěstounky Dohodu o provedení práce, na jejímž základě bude krátkodobá pomoc proplacena. O děti bude postaráno a pěstounka může v klidu vyrazit na ozdravný pobyt. Od tety dětí budeme potřebovat již jen zápis z krátkodobé pomoci a od pěstounky potvrzení o jejím pobytu v lázních. 

Kdy využít Odlehčení

Odlehčení mohou čerpat pěstouni v rozsahu maximálně 14 dnů za rok, pokud pečují o dítě starší 2 let. Lze jej rozdělit na více úseků, není nutné čerpat dva týdny v kuse. Mají-li však pěstouni v péči více dětí, termíny odlehčení pro každé z nich by měly být sladěny. Podstatou odlehčení je totiž zajistit pěstounům maximální míru odpočinku od náročného úkolu pěstounství.

odlehceni tabor pestounske deti

Jak vám s odlehčením pomůže doprovodná organizace Rozum a Cit?

  • Na každé dítě starší 2 let, o které pečujete, vám přispějeme určitou částkou (její výše je stanovena vždy na začátku každého roku).
  • Tento příspěvek můžete čerpat k zaplacení školy/školky v přírodě, letních táborů, lyžařských výcviků, vzdělávacích pobytů pro děti, celodenní školních výletů, příměstské táborů atd.
  • Odlehčení lze využít také formou akcí pro děti (tábory, víkendové pobyty a výlety), které naše doprovázející organizace Rozum a Cit pořádá. O aktuální nabídce vás bude informovat klíčový pracovník.

Teta má v péči svou šestiletou neteř Míšu a ta chce letos vyrazit na svůj první letní tábor v délce 16 dnů.Teta dívce tábor objedná a zaplatí. Až se Míša z tábora vrátí, teta společně se svou průvodkyní vyplní formulář pro proplacení tábora. Přiloží k němu také doklad o zaplacení a potvrzení, že se Míša tábora zúčastnila. Následně bude tetě dívky tábor proplacen, ale pouze v částce za 14 dnů a do maximální výše příspěvku, který je na daný rok doprovázející organizací stanoven. 

Co je potřeba zvážit

Pěstouni mají právo na odpočinek formou služby odlehčení, která by měla být nástrojem pro psychohygienu pěstouna, neboť pěstounská péče je mnohdy náročnou činností. Forma a délka odlehčení by se měla využívat především s ohledem na individuální potřeby konkrétního dítěte.  Svou aktuální rodinnou situaci a volbu způsobu odlehčení doporučujeme vždy důkladně konzultovat se svým průvodcem.

relax odlehceni pestoun

Babička má téměř rok v péči svého vnuka. Svou matkou byl v minulosti týrán a těžce zanedbáván. Zatím si pořádně nezvykl na nové prostředí a vztah s babičkou také není ještě dostatečně pevný. Pronásledují ho obavy, že když ho babička pošle na tábor, už si pro něj znovu nepřijede. Pro takového chlapce není vhodný čtrnáctidenní tábor. Pravděpodobně jej velmi znejistí, může získat pocit, že je zde za trest a že už tu navždy zůstane. Babička situaci konzultovala se svou průvodkyní a domluvily se na odlehčení ve formě příměstského tábora. Chlapec zde nemusí přespávat a hned první den se přesvědčí, že může babičce věřit. Každý den si ho přijde vyzvednout.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív