Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Vzdělávání pěstounů

Povinnost vzdělávat se vyplývá klasickým pěstounům i pěstounům na přechodnou dobu ze zákona o sociálně-právní ochrany dětí, kde je definována povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Povinnosti splnit zákonem stanový počet vzdělávacích hodin vás nezbavíme. Co ale umíme:

  • Vytvořit pro pěstouny bezpečný prostor pro sdílení zkušeností,
  • zajistit témata, která vám opravdu něco dají,
  • pozvat lektory, kteří mají k tématu co říct a dokážou zaujmout,
  • najít cestu, aby vás vzdělávání obohatilo a zároveň bavilo,
  • vytvořit s vámi vzdělávací plán tak, abyste dokázali vzdělávání skloubit s ostatními povinnostmi,
  • nabídnout návazné individuální konzultace či odbornou pomoc,
  • zajistit hlídání dětí během vzdělávacích akcí.

Veškeré odpovědi vaše otázky vám rády sdělí koordinátorky vzdělávání.

Chcete se přihlásit na některou z námi pořádaných akcí? Podívejte se do kalendáře vzdělávání a pro přihlášení kontaktujte svého průvodce rodiny.


Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív