Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

MOTTO

„Pomáháme s Rozumem, nasloucháme s Citem.“

POSLÁNÍ

Věříme, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.  
Pomáháme pěstounům pečujícím o děti, které z jakéhokoliv důvodu v původní rodině vyrůstat nemohou. 
Chceme, aby tyto děti mohly prožít šťastné dětství, které je předpokladem k úspěchu v dospělém životě.

CÍLE

1) Dítě vyrůstá v podnětném rodinném prostředí, ve kterém je spokojené a prospívá 
2) Dítě ví, proč vyrůstá v pěstounské rodině, je seznámeno se svou historií
3) Pěstouni kompetentně naplňují potřeby přijatého dítěte, znají svá práva a povinnosti

CÍLOVÁ SKUPINA

Naší cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje.

PRINCIPY

Vycházejí z Etického kodexu organizace a všichni pracovníci se jimi řídí.

Lidský přístup, respekt, partnerství a dialog

Nasloucháme, nesoudíme, nehodnotíme. Při hledání řešení problému klademe důraz na respekt k vlastnímu názoru klienta. Ctíme profesionální a současně lidský přístup. Pokud musíme, informace o klientech předáváme třetím stranám jen s jejich vědomím.

Znalost hranic naší odpovědnosti a odpovědnosti pěstounů

Víme, kde začínají a končí mantinely naší práce. Pěstouny vedeme k vlastní odpovědnosti a posilujeme jejich kompetence. Ukazujeme možné cesty a doprovázíme je na té, kterou si sami zvolí.

Podpora šitá na míru každé rodině

Vnímáme jedinečnost každé pěstounské rodiny. Životní situaci, ve které se nachází, posuzujeme individuálně. Zajímá nás pohled jednotlivých členů rodiny i rodiny jako celku. Společně vybíráme ze široké nabídky podpory „tu pravou“. Zohledňujeme odlišné potřeby dlouhodobých, příbuzeneckých i přechodných pěstounů.

Kompetentní a angažovaný pracovní tým

Máme potřebnou kvalifikaci a svou odbornost neustále zvyšujeme dalším vzděláváním. Při práci s pěstouny uplatňujeme angažovaný a proaktivní přístup.

Nadstandardní služby doplňující doprovázení 

Chápeme důležitost zajistit nabídku provázaných služeb tak, aby každá rodina mohla využívat komplexní podpory pod jednou střechou. Kromě doprovázení nabízíme pěstounům průběžné vzdělávání, odborné poradenství, terapeutickou podporu, odlehčovací služby či zprostředkovaný kontakt s biologickou rodinou.  Vysoká úroveň služeb je pro nás samozřejmostí.

Flexibilita (Společenské změny nás nezaskočí)

Dokážeme pružně reagovat na legislativní i společenské změny. Umíme najít alternativní způsoby práce ve chvílích, kdy není možné pracovat obvyklým způsobem.

Spolupráce s dalšími odborníky

Navazujeme spolupráci a komunikujeme s dalšími odborníky, kteří v rodině působí. Jen tak můžeme docílit komplexního přístupu k pěstounským rodinám a svěřeným dětem.

Účast na procesu změn v legislativní oblasti

Angažujeme se v rozvoji náhradní rodinné péči ve smyslu legislativních a právních změn. Připomínkujeme návrhy novelizací, přispíváme do diskusí s odborníky a aktivně podporujeme činnost dalších organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí.

Osvětová činnost

Zapojujeme se do osvěty týkající se tématu náhradní rodinné péče a seznamujeme laickou veřejnost s danou problematikou prostřednictvím příkladů ze své praxe.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív