Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Naše nabídka vzdělávání pro pěstouny

Pro své klienty zajišťuje doprovázející organizace Rozum a Cit tyto vzdělávací aktivity:

 • prezenční vzdělávací akce (semináře a kluby)
 • sdílecí akce (sdílecí kluby)
 • podpůrné skupiny zaměřené na seberozvoj a sebepoznání
 • online vzdělávací akce
 • individuální formy vzdělávání.

Pokud vás jako pěstouna aktuálně trápí nějaký problém, rádi vám zprostředkujeme individuální terapii, poradenství či supervizi.

Všechny uvedené aktivity počítáme do povinného vzdělávání pěstounů. Podívejte se do aktuální nabídky vzdělávání pro pěstouny.

Kluby a semináře

Prezenční akce, kdy se pěstouni osobně setkávají s lektorem, probíhají na všech pobočkách doprovázející organizace Rozum a Cit: v Praze, v Plzni, v Benešově, v Kutné Hoře, v Říčanech a dále také v Nepomuku a ve Vlašimi.

Semináře probíhají vždy v sobotu, a to několikrát do roka, v obvyklém čase od 9 do 16 hodin (v Praze od 9:30 do 16:30).  Za seminář je pěstounům uznáno 6 hodin povinného vzdělávání (program zahrnuje hodinou pauzu na občerstvení v době oběda).

Kluby můžete navštěvovat ve všední dny od 9:00 do 12:00 (v Praze od 9:30 do 12:30). Za klub jsou pěstounům uznány 3 hodiny.

Na seminářích a klubech se potkáte s dalšími12—15 pěstouny. Snažíme se zachovat kvalitu vzdělávání a také prostor pro zapojení všech účastníků (dotazy, sdílení vlastních zkušeností a potřeb pěstounů).

Příklady vzdělávacích témat klubů a seminářů

 • problematika výchovy dětí v pěstounské péči (Terapeutické rodičovství, Specifika výchovy dětí v pěstounské péči),
 • problematika dospívání (Bude mi 18 a zatím jsem v pěstounské péči, co dál?, Puberta),
 • problematika zvládání náročných situací (Krizové situace v rodině),
 • problematika komunikace (Komunikace, stresové pozice, kolo vlivů),
 • setkání s odborníkem „z praxe“ (například pracovník občanské poradny, pracovník OSPOD, pracovník věznice atp.),
 • sdílení náročných situací spojených s náhradní rodinnou péčí,
 • kluby s využitím literatury nebo filmových děl z oblasti náhradní rodinné péče doplněné diskusí zúčastněných.

Podpůrné skupiny pro pěstouny

Podpůrné skupiny se zaměřují na seberozvoj a sebepoznání pěstounů. Jsou vedené psychoterapeutem. Skupina max. 10 účastníků se schází v pravidelných termínech.

Předpokladem práce ve skupině je vytvoření bezpečného prostředí, které umožňuje rozvíjet sebepoznávání členů, vzájemně sdílet a podporovat se. V kontextu témat náhradní rodinné péče pracujeme společně na tom, aby zúčastnění posilovali svoje kompetence v péči o děti i o sebe samé.

V současné době probíhají podpůrné skupiny propříbuzenecké pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu v Praze, v Říčanech a v Benešově. Aktuální termíny najdete v Kalendáři akcí.

Individuální vzdělávání

Termíny prezenčních akcí vám nevyhovují nebo je nedokážete skloubit s ostatními povinnostmi? Dáváte přednost samostudiu? Využijte formy individuálního vzdělávání.

Někteří pěstouni mají zájem o další oblasti vzdělávání, které v širším kontextu souvisejí s rodinnou problematikou, výchovou dětí a péčí o ně. Do povinného vzdělávání lze proto započítat i četbu nebo sledování dokumentů, filmů či návštěvu vybraných akcí (semináře, přednášky, workshopy atd.), které pěstouny v jejich roli dále rozvíjejí.

Na základě individuálního posouzení, kdy je zapotřebí doložit účast na akci nebo zpracovat text na dané téma, uznáváme adekvátní počet hodin ke splnění povinného vzdělávání.

Rozum a Cit spravuje vlastní knihovnu s tituly zaměřenými na oblast náhradní rodinné péče. Chcete znát její nabídku a některý titul si vypůjčit? Kontaktujte průvodce rodiny nebo koordinátora vzdělávání.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív