Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Nejste na to sami

mariana-kroftova-rozhovor.pngCo vás čeká při setkání s průvodkyní ve vaší rodině? Jak pěstounským rodinám pomáhá a co její práce obnáší? Zeptali jsme se Mariany Kroftové, vedoucí pražského pracoviště v naší organizaci Rozum a Cit a průvodkyně v rodinách.

 

Mariano, s kolika rodinami spolupracuješ?

V současné době pracuji se čtyřmi rodinami. Jelikož jsem vedoucí pobočky Praha, jsem v komunikaci s rodinami na počátku jejich spolupráce s naší organizací. Poté rodině (často ve spolupráci s kolegyní z HR) vybereme vhodnou průvodkyni, která má zároveň volnou kapacitu doprovázet.

 

Jak probíhá první kontakt a setkání s rodinou? Co rodinu na první schůzce čeká?

První kontakt s rodinou většinou probíhá telefonicky či emailem. Pracovnice OSPOD nám zavolá, že má v péči rodinu, která musí podepsat Dohodu s některou z doprovázejících organizací, ptá se nás na kapacitu, případně nás s rodinou propojí. Také nás kontaktují přímo pěstounky či pěstouni,  napíšou nám email nebo nám zavolají, že mají zájem o doprovázení. Většinou s nimi jako vedoucí pobočky hovořím nejdříve já. Pokud máme volnou kapacitu, zjišťuji základní informace o situaci v rodině, vysvětluji rodinám, že jim vybereme nejvhodnější průvodkyni a dále již si klíčová pracovnice (průvodkyně) rodinu přebere a domlouvají se na osobní schůzce, kde si vysvětlí pravidla doprovázení, práva pěstounek a pěstounů a jejich povinnosti. Když se rodina rozhodne, že s námi započne spolupráci, podepíše s námi Dohodu o výkonu pěstounské péče a práce průvodkyně může opravdu naplno začít. Průvodkyně jde na návštěvu do rodiny, setká se i s dítětem (dětmi) v péči. Mapuje situaci a potřeby celé rodiny.

 

Jak často dochází průvodkyně do rodiny?

S rodinami se běžně setkáváme pravidelně jednou za dva měsíce. Pokud vyvstane potřeba ze stran rodiny, není problém rodinu navštěvovat častěji.  Škála témat v rodinách je široká. Od školní docházky dětí po terapii a poradenství pro děti i dospělé, od exekučních řízení, problémů s bytovou situací, po jednání s úřady (OSPOD, bytový úřad, ČSSZ, školy,...) nebo kontakt s biologickou rodinou. Dále se věnujeme pěstounkám a pěstounům v oblasti vzdělávání, odlehčení. Pomáháme také vyhledávat nadační fondy a neziskové organizace, které se zaměřují na hmotnou i nehmotnou pomoc. Velkým tématem je doučování dětí, především nyní v covidové době. Dále řešíme zájmové aktivity dětí, život po ukončení pěstounské péče.

 

Kdo komunikuje s OSPOD?

S pracovnicemi OSPOD komunikuje běžně průvodkyně, zrovna tak s nimi však komunikují i pěstouni a pěstounky. Pokud je bydliště dítěte a rodiny rozdílné, OSPOD dítěte a tudíž i jeho pracovnice jsou odlišné od sociálních pracovníků pěstounů. I s OSPODy dětí v naší organizaci komunikujeme, zrovna tak jako s nimi komunikují rodiny dětí.

 

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív