Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Jak vzděláváme pěstouny

Na počátku každého roku obdržíte nabídku vzdělávacích akcí na celý rok. Ty jsou však v průběhu roku dále rozšiřovány a doplňovány. Reagujeme také na aktuální situaci ve společnosti i mezi klienty. 

24 hodin povinného vzdělávání musí pěstouni splnit ve 12 po sobě jdoucích měsících, a to každý rok. Období vzdělávacího roku začíná dnem uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče.

Vybrané vzdělávací aktivity pěstoun konzultuje se svou klíčovou pracovnicí. Domluví se na takové podobě vzdělávání, které odráží pro rodinu aktuální témata a zároveň probíhá v pro pěstouna vhodných formátech. Vše je zapsáno do Vzdělávacího plánu na aktuální období.

Vzdělávání je bezplatné pro všechny pěstouny, kteří mají s doprovázející organizací Rozum a Cit uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, a to v rozsahu 24 hodin povinného vzdělávání.

Po skončení každé vzdělávací akce od nás obdržíte certifikát o absolvování, který vám slouží jako doklad o splnění vzdělávací povinnosti.

Abyste se mohli pohodlně účastnit vzdělávacích aktivit, je vám k dispozici služba Krátkodobé pomoci se zajištěním péče o svěřené dítě.

Jak hodnotí vzdělávání v Rozum a Cit naši pěstouni

„Seminář s problematikou drogové závislosti byl pro mě naprosto úžasný, výborný pan lektor, bravo.“

Yveta

„Jen tak dál v tom, jak to děláte, pomáhá mi to lépe vše zvládnout.“

Květa

„S nabídkou seminářů jsem zcela spokojena. Témata jsou zajímavá a inspirativní...“

Renata

„Kladně hodnotíme vedení semináře paní Boháčovou a paní Málikovou, které rozdílným úhlem pohledu a reakce dokázaly vnést do skupiny potřebnou dynamiku a vzbudit důvěryhodné prostředí.“

Jana a Petr

„V podpůrné skupině jsme se cítili celou dobu bezpečně, otevírala nám nové perspektivy v naší konkrétní práci a prožívaných problémech. Z nabídky Rozum a Cit pro nás byla největším přínosem.“

Přechodní pěstouni

„Seminář s Annou Krátkou byl opět úžasný a zajímavý. Lektorka nás motivuje, lidé, kteří se sešli, byli také super.“

Alena

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív