Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Rozum a Cit a vzdělávání pěstounů

vzdělávání pěstounů 2021Většina pěstounů na vlastní kůži zjistí, že děti, o které se jejich vlastní rodiče z různých důvodů nemohou nebo nedokáží starat, potřebují mnoho péče a specifický přístup. Potřebují pomoci překonat těžké věci, které ve svém životě již zažily. Potřebují péči, která je léčí, aby mohly začít věřit lidem i okolnímu světu jako dobrému místu k životu. Bez porozumění jejich prožívání a chování a bez potřebných kompetencí, tedy souboru znalostí, schopností, postojů i hodnot, toho ve většině případů nelze dosáhnout. Vzdělávání pěstounů je proto jednou z důležitých podmínek na cestě k úspěchu. V tomto ohledu hovoří i zákon o sociálně-právní ochraně dětí, když na jedné straně zakládá „právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti“ a na straně druhé požaduje jednorázové přípravné školení budoucích (zprostředkovaných) pěstounů a průběžné vzdělávání všech pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně. 

Doprovázející organizace Rozum a Cit, z. s.  nabízí a zajišťuje svým klientům širokou nabídku jak témat, tak forem vzdělávání. Tuto oblast řešíme s každým pěstounem individuálně. Záleží nám na tom, aby si pěstouni mohli vybírat z kvalitní nabídky vzdělávacích akcí a jiných možností plnění této povinnosti podle toho, co je zajímá, co potřebují k rozvoji svých kompetencí i sebe sama a co jim vyhovuje např. časově nebo místní dostupností. 

V současné době si mohou pěstouni volit mezi prezenčními formáty, online vzdělávacími kurzy nebo se domluvit na individuální podobě vzdělávání, kam zahrnujeme např. samostudium odborné literatury, prezentací, dokumentárních filmů apod. Další možností, jak se vzdělávat, je využívání poradenských, terapeutických nebo supervizních služeb či účast na seberozvojových a podpůrných terapeutických skupinách. Díky takto nastavené nabídce vzdělávání mají všichni pěstouni možnost vzdělávat se i během náročného koronavirového období.

.

 

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív