Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Příběh Patrika: jak umí pomoci odlehčení?

FOTO_Opravdový příběh_Patrika.jpgPěstouni mají při péči o svěřené děti právo využívat službu zvanou odlehčení. Odlehčení slouží pro odpočinek a regeneraci pěstounů, jde vlastně o jakousi „dovolenou“, kterou tráví bez dětí. Tento odpočinek mohou čerpat v maximálním rozsahu 14 dnů za kalendářní rok. Odlehčení má své pozitivní stránky pro pěstouny, ale může znamenat benefit i pro děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Podívejme se na příběh jednoho z nich. 

Patrik žije 2 roky se svou babičkou, ke které přišel od své biologické matky. Chlapec byl matce odebrán z důvodu týrání. Patrikova matka žila se svým novým partnerem, který často pil, nechodil do práce, a proto s Patrikem trávil hodně času v domácnosti. Muž na chlapce často křičel, neustále k němu měl různé výhrady a postupem času jeho slovní útoky přešly do fyzického napadání dítěte. Patrikova matka si zpočátku ničeho nevšimla a později ubližování svému synovi přecházela, aby neztratila partnera. Třídní učitelka chlapce naštěstí zpozorovala změny v chování dítěte, několikrát si promluvila s jeho matkou, ale když nedošlo k žádné změně, kontaktovala OSPOD. Orgán sociálně právní ochrany dítěte prošetřil celou situaci a Patrik byl z rodiny odebrán. Patrikova babička se stala jeho pěstounkou a uzavřela dohodu s naší organizací Rozum a Cit. 

Chlapec byl na začátku plachý, bál se mužů, nechtěl docházet na žádné kroužky a neměl moc kamarádů. Za pár měsíců babička nutně potřebovala odcestovat na několik dní za svou sestrou, ale Patrik za žádnou cenu nechtěl jet s ní. Naše organizace v tu dobu plánovala odlehčovací víkend s dětmi, proto průvodkyně rodiny nabídla babičce, že se chlapec může akce zúčastnit. Pěstounka souhlasila a přizpůsobila tomu termín své cesty za sestrou. Průvodkyně detailně probrala s Patrikem podobu odlehčovací akce a chlapec měl možnost se na všechno, co ho zajímalo, vyptat. Mimo jiné padla otázka, kdo bude děti na výletě doprovázet. Když se Patrik dozvěděl, že jeden z vedoucích na odlehčovací akci bude muž, projevil obavy. Průvodkyně chlapce uklidnila, vyprávěla mu o svém kolegovi, ukázala mu jeho fotografii a vysvětlila Patrikovi, že druhou vedoucí na akci bude ona. Chlapec dostal čas na své rozhodnutí, vše si v klidu promyslel a nakonec s výletem souhlasil. I když na počátku akce byl Patrik zakřiknutý, neznal ostatní děti a byl i ostražitý vůči mužskému vedoucímu, během prvního dopoledne zjistil, že se nemusí ničeho obávat. Během akce se s vedoucím spřátelil, vyhledával jeho pozornost a začal mu důvěřovat. Dostal možnost vidět mužský vzor v dobrém světle. Zároveň se Patrik seznámil s několika vrstevníky, kteří měli podobný životní příběh jako on a mohl s nimi sdílet své emoce. 

Přínos odlehčovací akce pro chlapce byl nezpochybnitelný a zároveň dal průvodkyni další vodítka, jak s dítětem v rodině pracovat. Naše organizace Rozum a Cit v rámci odlehčení organizuje během roku několik takových akcí a vychází tak vstříc potřebám pěstounů i dětí. 

(Příběh je inspirovaný skutečností, jména byla z důvodu zachování anonymity našich klientů pozměněna. Za příběh z praxe děkujeme naší kolegyni, koordinátorce odlehčení Jitce Janouškové.)

.

 

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív