Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Jak doprovázíme pěstounské rodiny

K pěstounským rodinám chováme úctu a vnímáme je jako největší experty na svůj rodinný život. Náhradní rodičovství s sebou ale někdy přináší témata vyžadující odbornou podporu. Vnímáme, jak důležité je pro pěstouny vědomí, že se někdo zajímá o jejich starosti, respektuje jejich jedinečnost a pomáhá najít řešení obtížných situací spojených s náročnou výchovou přijatých dětí.

Doprovázení oficiálně začíná podpisem Dohody o výkonu pěstounské péče, ačkoli v praxi jsme spolu v kontaktu daleko dříve. Naše spolupráce končí zpravidla zletilostí dítěte nebo některým z důvodů pro ukončení dohody.

deti jak doprovazime

pestounka babicka dite

Koho doprovází ROZUM A CIT

Rozum a Cit se zaměřuje na všechny typy pěstounské péče. Rádi s vámi navážeme spolupráci, ať patříte mezi:

 • dlouhodobé pěstouny vykonávající nepříbuzenskou pěstounskou péči,
 • příbuzenecké pěstouny vykonávající příbuzenskou pěstounskou péči nebo
 • pěstouny na přechodnou dobu.

Naše ZÁSADY práce s pěstouny a dětmi

Bezpečný a důvěrný vztah

 • Každá rodina má svého stálého klíčového pracovníka, který je pro ni partnerem a průvodcem.
 • Nasloucháme, nesoudíme, nehodnotíme. Ctíme profesionální a současně lidský přístup.

Spolu tak často, jak je potřeba

 • S rodinou se potkáváme min. 1x 2 měsíce, avšak častěji, vyžaduje-li to aktuální rodinná situace.
 • Fungujeme i na telefonu, v e-mailu a v on-line prostoru.

Nabízíme řešení, nediktujeme

 • Umíme poradit se záležitostmi, které pěstouna při výchově svěřených dětí potkají.
 • Zajistíme možnosti, kam se obrátit pro odbornou pomoc. Rodinu můžeme fyzicky doprovodit.
 • Posilujeme vědomí pěstounů v tom, že jsou odpovědní a schopní se sami rozhodovat.

jak doprovazime terapie

Ctíme nejlepší zájem dítě

 • Naše společné úsilí směřuje k tomu, aby svěřené děti mohly vyrůstat v harmonickém a rozvíjejícím prostředí.
 • Cílená komunikace, důvěra a včasně řešení problémů pro nás představují základní nástroji k dobře odvedené práci.

terapie pestounske dite

S čím pomáháme pěstounským rodinám

 • spolupracujeme s nadacemi, nadačními fondy, sbírkovými platformami či potravinovými bankami:

Zmapujeme potřeby rodiny a svěřených dětí a podpoříme je při vyhledávání a zprostředkování hmotné či finanční podpory. Pomáháme se zajištěním darů jako jsou PC technika, zdravotní a kompenzační pomůcky, potraviny, oblečení apod.

Jak Rozum a Cit doprovází pěstounské rodiny

Doprovázení je společná cesta pěstouna a klíčového sociálního pracovníka, která začíná podpisem Dohody o výkonu pěstounské péče a končí zpravidla dnem, kdy svěřené dítě nabyde zletilosti. Setkávání probíhají nejčastěji v místě bydliště rodiny a průvodce vždy respektuje režim pěstounů i dítěte tak, aby nemuseli nikterak omezovat své běžné aktivity. Spolupráce se týká celé rodiny, proto průvodce hovoří jak s pěstounem, tak se svěřeným dítětem. Na začátku se seznámíme s historií dítěte, jeho raným vývojem a také současnou situací, ve které se rodina nachází.

Rozum a Cit úzce spolupracuje s pracovníkem OSPOD dítěte. Ten minimálně jednou za rok vypracuje tzv. IPOD (Individuální plán ochrany dítěte) a v něm pojmenovává oblasti, které je třeba během roku sledovat. Na základě tohoto dokumentu pak doprovázející pracovník spolu s pěstounem a dítětem vypracuje komplexní Plán práce s rodinou, který obsahuje tři klíčové dokumenty

 • Plán práce s dítětem

Zde je popsána oblast nebo téma, kterému by se průvodce spolu s rodinou měli po celý rok věnovat při svých setkáních. 

Hledáme možnosti, jaké má konkrétní pěstounská rodina, pokud by se pěstoun nemohl sám postarat o svěřené dítě

Pěstoun má ze zákona povinnost splnit si každý rok 24 hodin vzdělávání, které ho podporuje v roli náhradního rodiče. Doprovázející organizace má povinnost toto vzdělávání bezplatně zajistit

jak doprovazime pestounske rodiny

Kde doprovázíme pěstounské rodiny

V současné chvíli působíme na území hl. m. Prahy, v Plzeňském a Středočeském kraji, kde doprovázíme více jak 200 pěstounských rodin. Veškeré dotazy vám ochotně zodpovíme na těchto kontaktech.

„Dcera utekla a krom dluhů, neskutečné ostudy a mého pocitu naprostého selhání jako rodiče, mi po ní zbyla holčička, má vnučka. Soud ze mě udělal pěstounku.

Od pracovnice OSPOD dostávám hromadu informací. Ačkoli je to celkem milá paní, vnímám možná každé její páté slovo. MÁTE POVINNOST, MUSÍTE, MĚLA BYSTE… Co mám dělat dřív? Pár věcí opakovaně zdůrazňuje. Tak třeba: ,Najděte si doprovodku'. A tak koukám do nabídky jakýchsi organizací, které mě mají v mém novém údělu pěstounství „doprovodit“. Kam? Netuším. Stejně tak, jako podle čeho vybrat. Vím jen, že MUSÍM.

Zvolím náhodně a hned ťukám číslo do mobilu. Telefon bere sympatická paní, je to klíčová pracovnice. Mluvíme spolu krátce a domlouváme si osobní schůzku, kde mi vše vysvětlí. Může přijít k nám nebo můžu přijít za ní do kanceláře. A můžu s sebou vzít i vnučku. A můžu si připravit otázky. A taky s ní můžu, ale NEMUSÍM, do budoucna spolupracovat. Docela úleva taky jednou slyšet, že mám na výběr.“

Jarka, příbuzenská pěstounka

Jsou vám podobné myšlenky důvěrně známé? Není čeho se bát.

Máme bohaté zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče a jsme připraveni tu být pro vás. Jako výhru vnímáme náš tým, kde se potkáte jen se zkušenými a zároveň lidskými, vždy dobře naladěnými pracovnicemi.

Stojí za to zkusit to s námi. 

Mám zájem o doprovázení

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív