Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Princip náhradní rodinné péče

Na rozdíl od ústavní výchovy, kde děti vyrůstají v kolektivním prostředí dětského domova či kojeneckého ústavu a pečující osoby se střídají, principem NRP je rodina se stálým náhradním rodičem nebo rodiči.

Život v náhradní rodinné péči se podobá životu v běžné rodině a dítě tak může zakusit zcela přirozenou atmosféru domácího prostředí.

Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. Kromě jídla a oblečení potřebuje totiž náruč jednoho stálého člověka, který se o něj dokáže postarat a má jej rád. Děti si potřebují vytvořit pevnou citovou vazbu jako zásadní součást svého života a šťastné budoucnosti. Bohužel, tohle sebelepší dětský domov nedokáže. Kdybyste byli dítětem, jakou cestu si pro sebe vyberete?

Co je pěstounská péče

Do pěstounské péče přicházejí děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Díky náhradní rodině dítě nemusí putovat do ústavního zařízení a má šanci vyrůstat v běžném rodinném prostředí.

Hlavním znakem pěstounské péče je garance a kontrola státu. Pěstounská péče vzniká vždy rozhodnutím soudu, pěstoun má svá práva a povinnosti. Vůči dítěti může pěstoun rozhodovat a zastupovat jej jen v běžných záležitostech. Pěstounství je jakousi službou státu, za kterou stát vyplácí pěstounovi odměnu a další dávky pěstounské péče. O to, jak si ve své práci počíná, se pravidelně zajímá OSPOD a také doprovázející organizace, se kterou musí mít pěstoun uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče, ať už jde o zprostředkovaného či nezprostředkovaného pěstouna, nebo pěstouna na přechodnou dobu.

Právní řád České republiky upravuje několik typů náhradní rodinné péče:

  • Pěstounská péče
    1. zprostředkovaná
    2. nezprostředkovaná
    3. na přechodnou dobu
  • Poručnictví
  • Svěření dítěte do péče třetí osoby
  • Adopce (osvojení)

novinky rodina deti

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív