Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Jak se stát pěstounem

Přemýšlíte o tom stát se pěstouny? Než se definitivně rozhodnete, přečtěte si základní informace a pár tipů, s čím je dobré počítat. Cesta
k vysněnému okamžiku, kdy ve své rodině přivítáte nové dítě, je opravdu dlouhá. Ani po tom to nebude snadné a vaší největší zbraní do boje musí být trpělivost. Avšak vědomí, že díky vám získá alespoň jedno ohrožené dítě šťastný a láskyplný domov, za to rozhodně stojí!

Kdo je vhodný stát se pěstounem

Pěstounem se může stát ten, kdo projde přípravou pěstounů (vyjma nezprostředkované pěstounské péče). Kromě přípravy se může stát pěstounem ten, kdo skýtá záruku řádné péče, má bydliště na území České republiky a souhlasí se svěřením dítěte do své péče. Dítě může být svěřeno do péče jak jednotlivci, tak i manželům do společné péče, či se souhlasem druhého z manželů do péče jednoho z manželů. Před finálním rozhodnutím je dobré zvážit svůj fyzický i psychický stav, finanční a bytovou situaci. Pokud budoucí pěstoun cítí jakoukoli nejistotu, je nejlepší sejít se a promluvit si s někým, kdo již žije pěstounskou péčí. Pokud se stanete pěstouny, je potřeba počítat s tím, že máte svá práva i povinnosti.

kdo muze byt pestounem
jak dlouho trva pestounska pece

Jak dlouho trvá pěstounská péče

Doba, po kterou je dítě v pěstounské rodině, může být různě dlouhá. Nejdéle však trvá do dosažení zletilosti dítěte, pak pěstounská péče zaniká. Výjimku tvoří situace, kdy dítě studuje, a to max. do 26 let.

Pěstounská péče může také běžet do doby, kdy trvá překážka, pro kterou se o dítě nemohou starat jeho biologičtí rodiče. Jestliže překážka pomine, rodič pak může žádat o navrácení dítěte zpět do své péče. Pokud je to v souladu se zájmem dítěte, soud žádosti vyhoví. Pěstounská péče může být zrušena pouze rozhodnutím soudu ze závažných důvodů. Soud tak učiní vždy, jestliže o to pěstoun požádá.

pestounska pece objeti

Praktické kroky k pěstounství

Poté, co si vyhledáte všechny dostupné informace o pěstounství a váš zájem nadále trvá, zajděte na oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Najdete ho na místně příslušném městském úřadě. Čeká vás vyplnění formulářů, návštěva odborníků, lékaře a také setkání se sociální pracovnicí u vás doma za účelem tzv. sociálního šetření (jinými slovy “okouknutí”, jak to u vás doma vypadá).

Pokud budete shledáni jako vhodní uchazeči o pěstounskou péči, váš spis se posune na krajský úřad a čekají vás odborná školení a příprava pro budoucí pěstouny, mimo jiné také setkání s psychologem a absolvování testů. Celý proces příprav a hodnocení trvá několik měsíců, výše zmíněná trpělivost je tu na místě. Následuje schválení a zařazení do evidence volných pěstounů, nyní už čekáte na přidělení dítěte. Pozor! Vždy se hledají pěstouni vhodní pro dítě, nikoli naopak. I tato fáze může trvat několik měsíců.

Jakmile budete krajským úřadem vyhodnoceni jako vhodní pěstouni pro konkrétní dítě, čeká vás soud a na základě rozsudku si převezmete dítě do své péče. Do 30 dnů potom musíte uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s libovolnou doprovázející organizací. Doporučujeme vyhledat si ji a navázat kontakt ještě před tím, než dítě převezmete. Doprovázející organizace vám může pomoci zodpovědět řadu otázek a nasměrovat vás. Můžete s ní také konzultovat svá Práva a povinnosti. Přečtěte si více o jednotlivých typech pěstounské péče.

Dávky pěstounské péče

Pěstouni mohou nadále chodit do svého zaměstnání (vyjma pěstounů  na přechodnou dobu). Pokud však přijmou dítě mladší 10 let, mohou svoje zaměstnání na nějakou dobu přerušit. U dětí do 7 let mohou pěstouni čerpat rodičovskou dovolenou a u dětí do 3 let mateřskou dovolenou.

Pěstounovi také náleží odměna pěstouna či příspěvek při pěstounské péči za každý kalendářní měsíc. Jejich výše se odvíjí od počtu svěřených dětí, popř. stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z nich, a to tomu, jehož si manželé určí.

Dále pěstouni dostávají příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a to za každý kalendářní měsíc. Jeho výše se odvíjí od věku a zdravotního stavu dítěte.

Každý pěstoun může žádat o jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do péče.

Chcete znát aktuální výši dávek pěstounské péče? Sledujte portál Úřadu práce ČR.

davky pestounska pece

Líbí se vám, jak pracuje doprovázející organizace Rozum a Cit?
Chcete se dozvědět více o pěstounské péči nebo hledáte doprovázení pěstounů?

Všechny dotazy rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív